โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จัดอบรมความรู้ด่านไอซีทีให้กับบุคลากร

วันที่ 11-12 มีนาคม 2552

ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา